PROJEKTFEJLESZTÉS

A HATÉKONYSÁG ÉS FENNTARTHATÓSÁG JEGYÉBEN

Öko-energetikai projektfejlesztés az ötlettől a megvalósulásig. A komplex és bonyolult folyamat célja a környezetterhelés csökkentése, valamint üzletileg sikeres, hosszú távon életképes projekt felépítése. Egy megújuló energia rendszer tervezése során biológiai, kémiai folyamatokat kell egy széles spektrumú műszaki tartalom segítségével pénztermelő folyamattá konvertálni, miközben a jogi, és gyakran az üzleti környezet is dinamikusan változik. A projekt ágazati sajátosságainak és a beruházás szabályozási környezetének ismerete elengedhetetlen a siker érdekében. A megfelelő szakmai és műszaki alapok, valamint stabil pénzügyi háttér felépítésén túl a fent említett erőforrásokat kísérő kockázatok megfelelő tapasztalat és vészforgatókönyvi biztosítékok segítségével történő minimalizálása teszi lehetővé, hogy a projekt hosszú távon fenntartható és eredményes legyen. A döntés-előkészítési szakasztól, a döntési és megvalósítási folyamaton át az ellenőrzési fázisig a beruházói oldal valamennyi szereplőjének ajánljuk projektfejlesztési szolgáltatásunkat. Legyünk partnerek a legjobb döntések meghozatalában!

Tevékenységeink:

– Projektkezdemények kidolgozása, műszaki és energetikai számítások elvégzése

– Projektek realitásvizsgálata, előzetes energetikai és gazdasági kiértékelés, változatelemzés

– Projektek részelemeinek kidolgozása; az alkalmas technológiai megoldások kiválasztásában, validálásában való közreműködés

– Beszállítók körének meghatározása, szállítói, tervezői, finanszírozói ajánlatok bekérése, tendereztetés

– Közreműködés a szállítói szerződések megkötésében, teljesítménykötelmű szerződések kidolgozása

– Finanszírozásszervezés

– Engedélyeztetés